Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ               Βέροια 14-09-2017
Περικλέους 2 – 59132 – ΒΕΡΟΙΑ                                  
Τηλέφωνο     : 2331026286     Αρ. Πρωτ. 359
FAX  : 2331026286     ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συλλόγου           
   e-mail             : ekpeima@gmail.com              
  Ιστολόγιο   : ekpeima.blogspot.com

Θέμα :  «Σχετικά με το έντυπο Προγραμματισμού που απέστειλε η Σχολική  
                Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής»

 Συναδέλφισσες  καλή σχολική  χρονιά.

    Ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας δηλώνουμε και πάλι την αντίθεσή μας στο κάλεσμα να κατατεθεί το έντυπο του Προγραμματισμού που απέστειλε το προηγούμενο σχολικό έτος 2016-2017 η Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής κ. Γώτη Ευθυμία.
   Το Προεδρικό διάταγμα 79/1-8-2017, στο άρθρο 10 παρ. 2 και στο άρθρο 16 παρ.3 αναφέρει:
 «Ο Διευθυντής του σχολείου αποστέλλει προς ενημέρωση μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του κάθε σχολικού έτους στον Σχολικό Σύμβουλο τον ετήσιο ή τον τριμηνιαίο προγραμματισμό των σχολικών δράσεων και προς έγκριση το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, την κατανομή τμημάτων/τάξεων και το πρόγραμμα εφημεριών»
  Στο ίδιο άρθρο (10) παρ. 1δ αναφέρει τις ενέργειες που σχετίζονται με τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου: «στην κατάρτιση του ετήσιου ή του τριμηνιαίου προγραμματισμού των σχολικών δράσεων (όπως διδακτικές επισκέψεις, ημερήσια εκδρομή, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, εορταστικές εκδηλώσεις».
   Στο άρθρο 16 παρ. 3 αναφέρει:
«Οι σχολικές δράσεις που αναφέρονται στα εδάφια α και β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου εντάσσονται στον ετήσιο ή στον τριμηνιαίο προγραμματισμό που κάνει το κάθε σχολείο, μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Στη συνέχεια υποβάλλονται για ενημέρωση στον Σχολικό Σύμβουλο, ο οποίος μπορεί να διατυπώνει τις δικές του τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις. Η επιλογή και ο προγραμματισμός των δράσεων αυτών πρέπει να λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία ορίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π). Πέραν των κριτηρίων αυτών ο προγραμματισμός πρέπει να περιλαμβάνει ακριβή στοιχεία σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο υλοποίησης των δράσεων, τους όρους που διασφαλίζουν την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών, τις τάξεις/τμήματα που συμμετέχουν, τους υπεύθυνους- συνοδούς εκπαιδευτικούς κ.λπ.. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο είναι απαραίτητες αλλαγές στον αρχικό προγραμματισμό, επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία. Το σχολείο ενημερώνει εγκαίρως τους γονείς/ κηδεμόνες για τις σχολικές δράσεις που έχει προγραμματίσει είτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είτε κατά τη διάρκεια ενός τριμήνου».
 Οι σχολικές δράσεις σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ 1 και 2 θεωρούνται:
«Σχολικές δράσεις θεωρούνται όλες οι προγραμματισμένες και κατάλληλα σχεδιασμένες δράσεις του σχολείου που συμπληρώνουν και εμπλουτίζουν τα προγράμματα σπουδών. Πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου, εντός ή/και εκτός του σχολείου και σε συνεργασία με άλλα σχολεία ή/και με άλλους φορείς (όπως Μουσεία, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σχολικά δίκτυα, επιστημονικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς, βιβλιοθήκες, φυσιολατρικές λέσχες κ.λπ.).
α) όσες δράσεις πραγματοποιούνται εκτός σχολείου και απαιτούν μετακίνηση των μαθητών από το σχολείο, όπως η ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή, οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές, οι διδακτικές επισκέψεις, οι πολιτιστικές δράσεις, οι αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, οι εκδηλώσεις και δραστηριότητες επιστημονικού περιεχομένου κ.λπ..
β) όσες δράσεις πραγματοποιούνται εντός σχολείου, όπως είναι οι επισκέψεις και εκδηλώσεις καλλιτεχνών μουσικής, θεάτρου, χορού, εικαστικών τεχνών ή ειδικών επιστημόνων που καλούνται στο σχολείο ή την τάξη/ τμήμα για να υλοποιούν προγράμματα και δραστηριότητες που προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία, οι εκθέσεις έργων μαθητών, οι τοπικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι χορωδίες, οι χορευτικές παραστάσεις, οι αθλητικοί αγώνες, οι σχολικές εορτές, οι εκθέσεις βιβλίων κ.λπ.,
γ) εκπαιδευτικές επισκέψεις ή έξοδοι των μαθητών σε κοντινή απόσταση από το σχολείο, περιορισμένης χρονικής διάρκειας και όχι μεγαλύτερης των δύο διδακτι- κών ωρών, που υλοποιούνται στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, της βιωματικής μάθησης και του ευρύτερου ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία».
   Καλούμε όλες τις συναδέλφους νηπιαγωγούς να μην καταθέσουν το έντυπο του Προγραμματισμού 2016-201, αλλά ένα κείμενο που να περιλαμβάνει μόνο τις σχολικές δράσεις που αναφέρονται ρητά στο Π.Δ. 79 /2017.


                    ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Η  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ                         ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ


Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Χαιρετίζουμε την αγωνιστική στάση των συναδέλφων μαςΧαιρετίζουμε την αγωνιστική στάση όλων εκείνων των συναδέλφων που αντιστάθηκαν στην επιχειρούμενη εκ μέρους του ΥΠ.Π.Ε.Θ. απόπειρα εισαγωγής της αξιολόγησης-χειραγώγησης από το παράθυρο, συμμετέχοντας στην απεργία-αποχή που κήρυξε η ΔΟΕ.

Καλούμε το σύνολο των συναδέλφων σε αγωνιστική εγρήγορση για την επόμενη σχολική χρονιά προκειμένου κι αυτή η απόπειρα εφαρμογής της αξιολόγησης-χειραγώγησης να μείνει στα χαρτιά.

Καταδικάζουμε τη στάση της κυβερνητικής ΕΡΑ, της παράταξης του νέου κυβερνητικού συνδικαλισμού, η οποία μόνο αυτή με ανακοίνωσή της κάλεσε τους συναδέλφους να συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης, σε αντίθεση με την απόφαση της ΔΟΕ αλλά και της ΑΔΕΔΥ. Καλούμε τους συναδέλφους να απομονώσουν τις φωνές εκείνες που λειτουργούν ως φερέφωνα της κυβέρνησης και του υπουργείου.

Καταγγέλλουμε την πρεμούρα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. να στείλει κατεπείγουσα διευκρίνιση την ημέρα της διαδικασίας, με την οποία ουσιαστικά καταργεί κάθε έννοια συλλογικότητας και δημοκρατίας, γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων της τους Συλλόγους Διδασκόντων.

Καταγγέλλουμε, επίσης, την άσκηση πιέσεων στους συναδέλφους από συνδικαλιστικές παρατάξεις και συνδικαλιστικά στελέχη, όπως κατήγγειλε με το υπ. Αριθμ. Πρωτ. 1376 έγγραφό της και η ίδια η ΔΟΕ και καλούμε την Ομοσπονδία να κατονομάσει και τις συνδικαλιστικές παρατάξεις αλλά και τα συνδικαλιστικά στελέχη που κινήθηκαν σε αυτήν την κατεύθυνση.

Η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών (ΑΣΕ) Π.Ε. Ημαθίας θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην ίδια γραμμή πάλης και θα είναι απέναντι σ’ εκείνες τις πολιτικές που θέλουν να μετατρέψουν το Δημόσιο Σχολείο σε Σχολείο της Αγοράς, που αντιλαμβάνονται την Παιδεία ως εμπόρευμα και θέλουν τους εκπαιδευτικούς σκυφτούς, φτωχούς και φοβισμένους. 

Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ημαθίας

Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:Ευχαριστήριο Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΗμαθίαςΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

Η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών (ΑΣΕ) Π.Ε. Ημαθίας ευχαριστεί όλους τους εκπαιδευτικούς, που στήριξαν με την ψήφο τους την παράταξή μας και ανέδειξαν από την ΑΣΕ έναν αντιπρόσωπο για το  συνέδριο της ΔΟΕ.

Ως Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών που στηρίζεται από το ΠΑΜΕ απευθύνουμε κάλεσμα συμπόρευσης και αγώνα σε κάθε εκπαιδευτικό που αγωνιά για το μέλλον, που προβληματίζεται και δεν συμβιβάζεται με τη σημερινή βαρβαρότητα.

Μπορούμε μαζί, ανεξάρτητα από επιμέρους διαφωνίες και προβληματισμούς, ν’ αλλάξουμε την κατάσταση, να ανασάνει η Ομοσπονδία από τις δυνάμεις του παλιού και νεόκοπου κυβερνητικού συνδικαλισμού και των συνοδοιπόρων του που την έχουν φέρει σε τέλμα.

Παλεύουμε για ένα συνδικαλισμό που αναπτύσσεται στη βάση των εκπαιδευτικών, στις Γενικές Συνελεύσεις, στα σωματεία, που θα προτάξει τις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες μας και όχι στον συνδικαλισμό της ανάθεσης, της προσωπικής εξυπηρέτησης και της εκάστοτε κυβερνητικής εναλλαγής.

Αγωνιζόμαστε ως ΑΣΕ για αλλαγή  συσχετισμών  δύναμης  στη ΔΟΕ, για ανασύνταξη του εκπαιδευτικού και γενικότερα εργατικού κινήματος με την ισχυροποίηση του ταξικού προσανατολισμού  του.

Στις σημερινές δύσκολες εποχές, οι δυνάμεις της ΑΣΕ (ΠΑΜΕ) θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των εκπαιδευτικών και λαϊκών αγώνων. Γιατί όπως αναφέρει εύστοχα ο Μπρεχτ: «Όποιος αγωνίζεται μπορεί και να χάσει,  αυτός που δεν αγωνίζεται έχει ήδη χάσει». 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ      Βέροια 8-06-2017
Περικλέους 2 – 59100 – ΒΕΡΟΙΑ                                    
Τηλέφωνο     : 2331026286         Αρ. Πρωτ. 353
FAX  : 2331026286     ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συλλόγου           

  e-mail         : ekpeima@gmail.com              
  Ιστολόγιο   : ekpeima.blogspot.com

Θέμα :   «Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην 86η Γ.Σ. της ΔΟΕ».

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην 86η Γ.Σ. της ΔΟΕ Εγγεγραμμένοι 810
Ψήφισαν 801

Άκυρα 27
Λευκά 39

Έγκυρα 735

ΔΑΚΕ 323 - 4 έδρες

ΔΗΣΥ 140 - 2 έδρες

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 111 - 1 έδρα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ) 83 – 1 έδρα

ΕΡΑ 78 - 0 έδρες

Εκλέγονται :
ΔΑΚΕ : Χαιριστανίδης Ελευθέριος, Θεοχαρόπουλος Δημήτριος, Λιολιόπουλος Αντώνιος, Παπαχαρίτων Αναστάσιος.

ΔΗΣΥ : Απιδοπούλου Σοφία, Πετανίδης Δημήτριος.

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ : Χαλαστάνης Θεόδωρος.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ(το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ) : Κοκοζίδου Άννα
                          ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Η  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ                         ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ


Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Αποτελέσματα εκλογών αντιπροσώπων για την 86 Γ.Σ. της ΔΟΕΣυναδέλφισσες, συνάδελφοι
Από την εκλογική διαδικασία για αντιπροσώπους στην 86η Γ.Σ. της ΔΟΕ της 7ης Ιουνίου προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

 Οι αντιπρόσωποι που εκλέγονται ανά παράταξη είναι:

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΠΑΜΕ): Κοκοζίδου Άννα
ΔΑΚΕ: Θεοχαρόπουλος Δημήτριος, Λιολιόπουλος Αντώνιος, Παπαχαρίτων Αναστάσιος, Χαιρεστανίδης Ελευθέριος
ΔΗΣΥ: Απιδοπούλου Σοφία, Πετανίδης Δημήτριος
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Χαλαστάνης Θεόδωρος 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ      Βέροια 30-05-2017
Περικλέους 2 – 59100 – ΒΕΡΟΙΑ                                    
Τηλέφωνο     : 2331026286         Αρ. Πρωτ. 349
FAX  : 2331026286     ΠΡΟΣ: Τα μέλη του Συλλόγου           

  e-mail         : ekpeima@gmail.com              
  Ιστολόγιο   : ekpeima.blogspot.com

Θέμα :   «Τακτική Γενική Συνέλευση εκλογής Αντιπροσώπων για την 86η   και 87η Γενική Συνέλευση του Κλάδου την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017».

  Το Δ.Σ του Συλλόγου Εκπ/κών Π.Ε Ημαθίας ,σας καλεί την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 και ώρα 8:30 στην αίθουσα του κινηματογράφου «ΣΤΑΡ», στη Βέροια σε  τακτική Γενική Συνέλευση με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Εκλογή Προεδρείου.
2)Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
3)Ανάγνωση των πεπραγμένων της ΔΟΕ από τον Πρόεδρο του Συλλόγου.
4) Eνημέρωση από τους Αιρετούς Εκπροσώπους του συλλόγου στο ΠΥΣΠΕ Ημαθίας.
5)Κριτική πεπραγμένων (από τις παρατάξεις και τους μεμονωμένους  Συναδέλφους ).
6)Τοποθετήσεις -θέσεις – προτάσεις για τα τρέχοντα θέματα της 86ης Γενικής Συνέλευσης(από τις παρατάξεις και τους μεμονωμένους  Συναδέλφους ).
7)Παρουσίαση Ψηφοδελτίων.
8)Εκλογή Αντιπροσώπων για την 86η και 87η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ.(Από 14:00 έως 18:30)
Η θητεία των Αντιπροσώπων που θα εκλεγούν είναι διετής .
    Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις υποψηφιοτήτων στο γραφείο του Συλλόγου  την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 από 6μμ μέχρι 8μμ.Οι παρατάξεις  με την κατάθεση των ψηφοδελτίων να καταθέσουν και τα ονόματα 2 μελών τους για την εφορευτική επιτροπή.
   Όσοι Συνάδελφοι επιθυμούν να βοηθήσουν στην διαδικασία των εκλογών ως υποψήφια μέλη του προεδρείου της συνέλευσης και ως μέλη της εφορευτικής επιτροπής μπορούν να  δηλώσουν το ενδιαφέρον τους τηλεφωνικά στον πρόεδρο του συλλόγου κ. Τουτουντζίδη Παύλο στο τηλ 6974140224.
   Όσοι από τους συναδέλφους υπηρετούν στο ΠΥΣΠΕ Ημαθίας ως αποσπασμένοι, να μεριμνήσουν για την καταβολή της συνδρομής τους (20ευρώ).  Παρακαλούμε επίσης, οι συνάδελφοι που υπηρετούν οργανικά στο Ν. Ημαθίας και έχουν οικονομικές υποχρεώσεις (συνδρομή 36 ευρώ) προς το σύλλογο να τις τακτοποιήσουν άμεσα.  Οι αναπληρωτές/τριες πλήρους ωραρίου και οι αναπληρωτές/ τριες  μειωμένου ωραρίου να καταβάλουν την συνδρομή τους 15ευρώ και 7ευρώ αντίστοιχα. Υπεύθυνος συλλογής των συνδρομών είναι ο ταμίας του συλλόγου κ. Κελεπούρης Μιχάλης (τηλ:6977779207).   

                    ΓΙΑ ΤΟ  Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Η  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ                         ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ